АНКЕТА ПІДПРИЄМСТВА–РОБОТОДАВЦЯ

Назва підприємства: ПрАТ “Черкаський КХП”

Адреса: Україна, 18018, Черкаська обл., м. Черкаси, Проспект хіміків 7

Контактні особи:
 Левицький Ярослав Євгенійович, керівник.
Телефон (0472)64-22-66, +38050 447 13 75
Бухгалтерія (факс) 71-16-61
Електронна адреса для спілкування: [email protected]

Перелік тем для співпраці

Наявність договору про співробітництво

 

 

Зацікавленість підприємства у молодих спеціалістах, випускниках каф. ПХВ та ВНП. Перелік можливих посад

 

 

 

Вимоги підприємства до компетенцій молодих спеціалістів

Оплата праці молодих спеціалістів. Можливості та умови професійного зростання

 

Можливість та умови проведення практик студентів кафедри ПХВ та ВНП на підприємстві

 

Можливість та умови проведення екскурсій студентів та школярів випускних класів по найбільш сучасних цехах підприємства

 

Зацікавленість підприємства  в розміщенні реклами кафедри ПХВ та  ВНП, 

 

Наявність можливості проводити профорієнтаційну роботу з працівниками підприємства, діти яких навчаються у випускних класах

 

Можливі параметри співпраці з кафедрою ПХВ та ВНП (проведення занять на підприємстві, залучення фахівців підприємства до проведення занять, допомога в розвитку матеріально-технічної бази кафедри)

Відповідь підприємства

Заключити договір про співробітництво–         Апаратник борошномельного виробництва

–         Помічник крупчатника (начальник зміни)Знати трудове законодавство, НПАОП у харчовій промисловості, ДСТУ з питань пожежної безпеки, орієнтуватись у технічній літературі


Згідно штатного розкладу


Проведення практики на підприємстві безоплатноМожливість є, групою не більше 10 осіб


Підприємство розмістить рекламу кафедри ПХВ та ВНПМожливість є


Виконання курсових та дипломних робіт, допомога у розвитку матеріально-технічної бази кафедри при умові наявності коштів

Назва підприємства: Прат «Азот»

 

Адреса: Україна, 18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ХОЛОДНОГО ЯРУ, будинок 72

 

Контактні особи:

  1. Сухарьков Іван Васильович. М.т. +38096462 40 25

                    Електронна адреса для спілкування: [email protected]

                   2. Негробов Ігор Михайлович. М.т. +38067 472 42 27

                    Електронна адреса для спілкування: [email protected]

Вимоги підприємства до компетенцій молодих спеціалістів
(майстер з ремонту технологічного обладнання, механік тощо) .

Здатність володіння методами спостереження, опису, ідентифікації та класифікації об’єктів хімічної технології та продукції.

Здатність використовувати знання, уміння й навички з дисциплін загального циклу підготовки для теоретичного освоєння дисциплін фахового спрямування і рішення практичних завдань в хімічному виробництві

Базові уявлення про:

– систему стандартизації України, діючих ДСТУ,ТУ, уява про  стандарти  та вимоги інших держав, продукцію яких ми використовуємо, та вміння провести ідентифікацію матеріалів, та порівняти з вимогами держави Україна;

– ознаки, параметри, характеристики,будову хімічних систем та виробництв;

– теоретичні основи робочих процесів в машинах і апаратах хімічного виробництва, теорія конструювання машин та апаратів;

– характеристики, марки та властивості  матеріалів, які використовуються при виготовлені деталей машин і апаратів, крипільних елементів, характеристики неметалічних, полімерних єлементів та пластичних мас, які використовуются в техніці ;

– основне технологічне обладнання цехів по виробництву аміаку, аміачної селітри, карбаміду, азотної кислоти;

– основні принципи монтажу,експлуатації та ремонту засобів технологічного оснащення – основи металознавства, металообробки, термічної обробки деталей, новітні методи нанесення покриттів та антіфрікційних сплавів ;

–  основи «сопромату», теоретичної механіки, теорії машин та механізмів, деталів машин, основи конструювання машин, механізмів, апаратів, процеси та апарати хімічних виробництв, допуски та посадки деталей;

– основні принципи Системи Технічного обслуговування та Ремонту технологічного та теплоенергетичного обладнання хімічних виробництв, методи діагностування стану обладнання;

– основи економіки та планування виробництва, планування ремонтів обладнання виробництв хімпромисловості;

– основи та новітні методи з  електрозварювання, газополум’яно та плазмової обробки металів, новітніх методів з розкрою матеріалів з використання лазеру, струменів високого тиску та інше..

– знання основ та вміння вести ремонтну виконавчу документацію,

Здатність організовувати та проводити навчальні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін.

Здатність організовувати роботу виробничого підрозділу відповідно до вимог

безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту.

Навички щодо роботи з найбільш поширеними пакетами комп’ютерних програм та використання їх для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Пропозиції та зауваження до програми співробітництва з боку

підприємства

Готуйте спеціалістів з хімічних виробництв