Кафедра «Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління» створена в ЧДТУ у серпні 2012 року на базі двох випускових кафедр: «Обладнання переробних та харчових виробництв» та «Комп’ютерного проектування технічних систем». Завідувачем кафедри ПХВ та ВНП наказом ректора ЧДТУ призначено доктора технічних наук, професора Осипенка Василя Івановича. 

Кафедра ПХВ та ВНП офіційно співпрацює з такими харчовими підприємствами, як ТОВ «Черкаська продовольча компанія», СТОВ ім. Шевченка (торгова марка «Верес»), ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» (торгова марка «Формула смаку»), ЗАТ «Юрія» (торгова марка «Волошкове поле»), ПАТ „Черкаський хлібокомбінат” та іншими. Завдяки цьому  студенти кафедри мають змогу ознайомитись із діючим м’ясопереробним, консервним, борошномельним, хлібопекарним та молочним виробництвом, що дозволяє зробити навчання набагато цікавішим та практично спрямованим.

З метою становлення конструкторського напряму підготовки, укладено угоди про створення лабораторно-виробничих баз з профільними машинобудівними підприємствами та фірмами: ЗАТ «Черкасиелеватормаш», ВАТ «Полтавамаш», ТОВ «Техпродсервіс», ПП «Агнат», «Консорціум «Кентавр», «Кооператив «Надія» та ін. Співпраця із діючими підприємствами дозволяє вивчати сучасні тенденції розвитку галузі та постійно підвищувати рівень підготовки студентів. 

Студенти, що навчаються за спеціальністю „Обладнання переробних і харчових виробництв”,  є співавторами 6-ти статей у фахових наукових виданнях, 21 тези доповідей міжнародних студентських наукових конференцій та 20 винаходів, які були виконані по тематикам дипломних проектів та магістерських робіт.

Кращі наукові роботи студентів були представлені у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який щорічно проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У 2008 році студент Тесак П.П. здобув 2-е місце за напрямком «Нові технічні та технологічні рішення у виробництві харчових продуктів та біологічно-активних добавок», місце проведення конкурсу – Національний університет харчових технологій.  В березні 2010 року студент Щасливий А.В. здобув 3-е місце за напрямком «Обладнання переробних і харчових виробництв», захист роботи проходив в Одеській національній академії харчових технологій. В наступному, 2011 році, студентка Скалько О.П. здобула 2-е місце, представивши на конкурс роботу „Розробка нового виду фаршевих напівфабрикатів”, заключний етап конкурсу проходив в ОНАХТ. У 2012 році студент Микитюк С.І. здобув 3-е місце у конкурсі, представивши роботу „Дослідження напружено-деформованого стану ножів кутера з метою підвищення їх міцності”. У 2013 році студентка групи ПВ-96 Хом’як Анна здобула 3-е місце, представивши в Національному університеті харчових технологій роботу на тему „Вдосконалення конструкції різального інструменту вовчків”.

 Наукові дослідження на кафедрі проводяться на протязі тривалого часу. За основними напрямками вони здійснюютсья разом із фахівцями Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Інституту проблем продовольства НААНУ, Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету «КПІ», Луцького національного технічного університету, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. У сфері освітньої та наукової діяльності укладена угода про спільну наукову діяльність з підприємством л.т.д. “Лимо”, Німеччина, м. Дортмунд. 

 За останні три роки співробітниками кафедри опубліковано 59 статей в міжнародних та українських фахових науково-технічних виданнях, отримано 34 патенти України на винаходи, опубліковано 27 тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях. Кандидат технічних наук, доцент Д.О. Ступак, науковим керівником якого є професор В.І. Осипенко, отримав грант президента України для молодих вчених. Винахідницька робота на кафедрі ПХВ та ВНП відзначена почесними грамотами від Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, а також від Спілки винахідників Черкащини.

До наукових досліджень на кафедрі залучаються і студенти. Вони виконують власні наукові дослідження в межах курсового та дипломного проектування, виконання магістерських робіт, а також виконують пошукові дослідження. Студенти успішно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у  конференціях, присвячених Дням студентської науки ЧДТУ, у міжнародних олімпіадах і конкурсах.

 

 А починалося все у вересні далекого 1981 року, коли наказом ректора Київського політехнічного інституту, згідно з рішенням Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УССР, у Черкаському філіалі КПІ на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін була створена спеціалізована випускова кафедра, що розпочала підготовку студентів вечірньої форми навчання за спеціальністю 0501 «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти». Завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Мироненко Валерій Вікторович. У березні 1983 року кафедра пройшла атестацію комісією Мінвузу УССР та отримала дозвіл на підготовку студентів денної форми навчання (перший прийом студентів відбувся у вересні того ж 1983 року).

З вересня 1984 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Биков Валентин Іванович. До складу кафедри тоді входило дев’ять учбових та чотири науково-дослідних лабораторії, у яких виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи з актуальних проблем машинобудування та приладобудування.

29 квітня 1989 року згідно з наказом ректора Черкаського філіалу КПІ кафедра була розділена на дві самостійні випускові кафедри – кафедру «Технологія машинобудування», яку очолив професор Руденко Петро Олексійович та кафедру «Металорізальні верстати та інструменти» під керівництвом професора Аблязова Рауфа Ахметовича.

Перший випуск студентів нової для Черкаського регіону спеціальності 1202 «Металорізальні верстати та інструменти» відбувся у 1993 році. Цього ж року завідувачем кафедри був обраний кандидат технічних наук, доцент Мироненко Валерій Вікторович.

У квітні 1994 року кафедра пройшла атестацію Державної атестаційної комісії, а її випускова спеціальність була акредитована за четвертим, найвищим, рівнем акредитації. У цьому ж році відбувся перший набір студентів на заочну форму навчання.

Починаючи з 1996 року кафедра здійснює підготовку фахівців за ступеневою системою – бакалавр, спеціаліст, магістр.

За ініціативою кафедри наказом Міністерства освіти України №239/45 від 02.07.1996 року, на базі тоді вже Черкаського інженерно-технологічного інституту був створений навчальний комплекс, до складу якого також увійшли Черкаський політехнічний технікум, Смілянський радіотехнікум та Смілянський технікум харчової промисловості.

У 1997 році кафедра розпочала підготовку фахівців за новою спеціалізацією – «Менеджмент у машинобудуванні», перший випуск яких відбувся у червні 1999 року. А вже у 2000 році починається підготовка фахівців ще з однієї нової спеціалізації – “Комп’ютерні технології проектування систем технологічного обладнання”.

При підготовці студентів за новими спеціалізаціями на кафедрі широко використовувалися сучасні інформаційні технології та можливості комп‘ютерної техніки. Вони дозволили значно підвищити рівень освіти сучасного інженера-механіка, надати йому не лише теоретичних а й практичних навичок комп‘ютеризації та автоматизації проектних та технологічних робіт. Саме тому, у 2004 році згідно наказу ректора тепер уже Черкаського державного технологічного університету кафедра отримала назву «Комп’ютерного проектування технічних систем». Починаючи з 2010р. кафедру комп’ютерного проектування технічних систем очолював к.т.н., доцент Боркун Анатолій Ілліч.

Інша базова кафедра «Обладнання переробних та харчових виробництв» була створена у 2008 році, зважаючи на високий рівень розвитку аграрного сектору в Черкаському регіоні. Історія створення спеціальності бере початок з мінливих 90-х років, коли завідувачем кафедри «Технологія машинобудування» доцентом Боровиком Анатолієм Івановичем було прийняте рішення про необхідність започаткування спеціалізації, яка б відображала «харчову» спрямованість підготовки інженерів-механіків. Це рішення ґрунтувалось серед іншого і на досвіді роботи машинобудівних підприємств Черкащини які випускали значну номенклатуру обладнання харчової промисловості, попит на яке залишався незмінно високим.

Таким чином у 1998 році на кафедрі «Технологія машинобудування» було створено спеціалізацію «Механізація переробки сільськогосподарської сировини» та розпочато створення навчально-методичної бази. Так, зокрема, в світ вийшло 2 навчальні посібники під грифом Міністерства освіти і науки України: «Боровик А.І. Навчальний посібник. Курс лекцій з дисципліни: Обладнання для збереження та переробки зерна. – Черкаси ЧДТУ, 2004 р. – 400 с.» та «Боровик А.І. Монтаж, діагностика, ремонт технологічного обладнання. Практикум, навчальний посібник. – Черкаси ЧДТУ, 2006 р. – 311 с.».

 У 2003 році Черкаський державний технологічний університет отримав ліцензію на право ведення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою бакалаврів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв”, яку в подальшому було успішно акредитовано. На той час матеріально-технічна база кафедри комп’ютеризованих технологій машинобудування давала змогу успішно проводити підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за цією спеціальністю. Окрім того, лабораторно-виробнича база підготовки студентів з фахових дисциплін була створена і на провідних підприємствах галузі м. Черкаси, що засвідчується відповідними угодами і наказами про спільну діяльність університету та підприємств.

 Враховуючи позитивну динаміку розвитку спеціальності та нові вимоги щодо підготовки в умовах ринкової економіки фахівців для забезпечення переробної галузі регіону висококваліфікованими кадрами, було прийнято рішення про необхідність ліцензування та акредитації спеціальності ОПХВ на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”. Для успішного виконання поставленого завдання в січні 2007 р. згідно з рішенням вченої ради ЧДТУ було створено кафедру «Обладнання переробних та харчових виробництв». Завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Осипенка Василя Івановича.

За період 2007-2009 рр. відбулися суттєві позитивні зміни у матеріально-технічному оснащенні та навчально-методичному забезпеченні кафедри. Завершено введення в експлуатацію трьох спеціалізованих навчальних лабораторій, придбано 12 одиниць різноманітного базового технологічного обладнання галузі. Викладачами кафедри видано більше 20 нових навчально-методичних посібників.

У 2011 році спеціальність «Обладнання переробних та харчових виробництв» було успішно ліцензовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». У 2012 році кафедра пройшла акредитацію вищезазначеної спеціальності.

У 2016 році об’єднана кафедра «Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління» пройшла успішну акредитацію спеціальності 133 Галузеве машинобудування за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Сьогодні високий рівень науково-педагогічного складу кафедри «Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління» та її матеріально-технічна база забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітньо-професійна програма «Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств») та другим (магістерським) рівнем вищої освіти (освітньо-професійні програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» і «Металорізальні верстати та системи»)

У відповідності до сучасних методів освіти на кафедрі активно впроваджуються новітні високоефективні методи навчання, а при вивченні фахових дисциплін наші студенти широко використовують можливості сучасної комп’ютерної техніки. У навчальному процесі використовуються ресурси глобальної комп’ютерної мережі (Internet), електронні конспекти лекцій, широко застосовуються технічні засоби навчання (показ відеофільмів, використання комп’ютерних програмних комплексів тощо) та форми активізації самостійної роботи студентів.

На сьогоднішній день кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення кафедри в цілому відповідає встановленим вимогам до підготовки висококваліфікованих фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти і може забезпечити гарантію якості освіти.