Вибіркові бакалаврів

 • Теоретичні основи теплотехніки

 • Вища математика (спецкурс)

 • ТКМ та матеріалознавство (спецкурс)

 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

 • Психологія

 • Гідравліка

 • Економіка підприємства

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

 • Машини для транспортування харчової продукції

 • Основи холодильної техніки

 • Експлуатація та обслуговування машин

 • Обладнання по переробці продуктів тваринництва

 • Автоматизація обладнання харчових виробництв

 • Обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв

 • Обладнання для збереження та переробки плодів, овочів та ягід

 • Технічна термодинаміка та тепломасообмін

 • Теорія технічних систем

 • Теорія ймовірностей та математична статистика

 • Математичне моделювання

 • Валеологія

 • Екологія

 • Інноваційні технології у матеріалознавстві

 • Основи комп’ютерного проектування

 • Мехатроніка

 • Основи електромеханіки

 • Гідростатика

 • Гідромеханіка

 • Менеджмент в машинобудуванні

 • Стратегічне управління підприємством

 • Діловий етикет англомовних країн

 • Технічний переклад з іноземної мови

 • Різальний інструмент

 • Комп’ютерні технології проектування

 • Обслуговування технічних систем

 • Технологічна оснастка машинобудівних виробництв

 • Проектування штампів ХЛШ

 • Теорія автоматизованого управління

 • Конструювання та розрахунок верстатів

 • Підйомно-транспортні машини

 • Холодильне обладнання харчових підприємств

 • Ремонт та обслуговування машин

 • Обладнання по переробці м’ясо-молочної продукції

 • Основи автоматизації машинобудування

 • Обладнання зернопереробних виробництв

 • Обладнання консервних виробництв

Вибіркові магістрів

 • Педагогіка і психологія вищої школи

 • Планування експерименту та методики обробки експерименту

 • Управл. якістю процесів переробних і харчових виробництв

 • Проектування переробних та харчових виробництв

 • Теплосилове обладнання переробних і харчових виробництв

 • Сучасні проблеми та перспективи розвитку обладнання галузі

 • Інтелектуальна власність

 • Математичне моделювання

 • Сучасні технології переробних і харчових виробництв

 • Проектування дільниць та цехів переробних і харчових виробництв

 • Теплові та тепломасо-обмінні процеси переробних і харчових виробництв

 • Надійність обладнання харчових виробництв

 • Робототехнічні системи та комплекси

 • Метрологічне забезпечення наукових досліджень

 • Проектування гідроприводів

 • Автоматизоване проектування верстатів

 • Випробування та дослідження верстатів

 • Комп’ютерне моделювання

 • Системи управління верстатів