про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи Кондакова Андрія Вадимовича на тему «Технологічне забезпечення керованого формування параметрів поверхневих шарів сталей при електроерозійній обробці дротяним електродом», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»